top of page

Từ 0 tới 1

Nắm bắt được mọi khái niệm, thuật ngữ và kĩ năng thao tác phần mềm/ứng dụng trong trading.

Nhập môn trading Forex | Crypto | Chứng khoán

Đây là chương trình dành cho người hoàn toàn mới tham gia thị trường, nếu bạn chưa từng nghe qua về những từ ngữ như: biểu đồ nến, pips, lot, mt4, broker, margin, buy, sell,.. hay những khái niệm về sàn giao dịch, thao tác đăng kí tài khoản sàn,... thì đây là chương trình dành cho bạn.


Trong chương trình này, bạn sẽ được tìm hiểu về :

*Tất cả khái niệm cơ bản có trong xuyên suốt quá trình giao dịch và làm việc của một trader tại các thị trường Forex, Crypto, Chứng khoán.

Mang những giá trị tinh gọn nhất đến bạn

bottom of page