top of page

Pro

Học chuyên sâu về hệ thống giao dịch kĩ thuật theo Price action, tâm lý giao dịch,...

Để trở thành một Pro trader, bạn cần đủ 3 yếu tố: kỉ luật, tâm lý và hệ thống chuẩn. Chỉ cần thiếu một trong ba sẽ tạo nên một vết nứt cũng sẽ chính là mối nguy trong tương lai cho bất kì tài khoản giao dịch nào trong phạm vi tay cầm của người trader này.


Đường trở thành Pro trader là một quá trình rèn luyện lâu dài để dần nâng cấp bản thân trở nên hoàn thiện, tuy nhiên trước khi bước vào con đường rèn luyện và thực chiến liên tục, bạn cần trang bị đủ các kiến thức về hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, trang bị kiến thức về tâm lý giao dịch cũng như các yếu tố quản trị vốn.


Pro là chương trình đào tạo để bạn có đủ các hành trang quan trọng trên, đủ vững vàng về sau trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp hay trong công việc tài chính của bạn.

Mang những giá trị tinh gọn nhất đến bạn

bottom of page