top of page

Nhập cuộc

Hiểu mọi khái niệm căn bản về giao dịch kĩ thuật theo Price action trading

Một trader giỏi là một trader có nhiều năm kinh nghiệm, tuy nhiên điều ngược lại sẽ không hoàn toàn đúng, khi nhiều trader theo nghề lâu năm nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi mớ hỗn độn về kiến thức tự học trên chính lộ trình học họ tự vạch ra cho bản thân.
Chính vì không có một lộ trình cụ thể và chắt lọc kiến thức có bài bản (đủ dùng, không học toàn bộ kiến thức có trên toàn TG), sẽ khiến bạn dễ gặp hoàn cảnh tương tự.

Đây là chương trình học phân tích kĩ thuật theo Price action trading có bài bản và lộ trình cụ thể, dành cho người đã nắm rõ các khái niệm cơ bản về công việc giao dịch chứng khoán hay các loại tài sản khác dựa trên biểu đồ nến.

Kết thúc quá trình này bạn sẽ có một nền tảng phân tích kĩ thuật rất vững vàng đủ để tiếp thu một cách chọn lọc có chủ động mọi kiến thức nâng cao về sau.

Ngoài ra, kết thúc giáo trình này, bạn cũng sẽ hiểu tường tận về cách đọc cấu trúc thị trường một cách chuyên sâu để tự phát triển lên được chính lộ trình tư duy độc lập của bạn trong trading.


Mang những giá trị tinh gọn nhất đến bạn

bottom of page