top of page

Xu hướng 4 điểm trong price action là gì? Đọc rõ cấu tạo của một xu hướng 4 điểm trên đồ thị trơn.

Updated: Feb 13, 2022

Khi nhắc đến phân tích kĩ thuật, bạn đã, đang hoặc sẽ nghe về những trend line, vùng hỗ trợ, vùng kháng cự, hay các đỉnh, đáy,.. nhưng định nghĩa về một xu hướng, nhất là xu hướng 4 điểm thì đa phần nhiều trader không nắm được hết toàn bộ khái niệm.Xu hướng 4 điểm, hay xu hướng có điều chỉnh là xu hướng cơ bản thường dễ dàng bắt gặp ở đồ thị của thị trường tài chính. Để xác định xu hướng trader thường dùng các đường trendline để giải thích sự tăng giảm tiếp giáp với các đường trendline này, còn đối với xu hướng 4 điểm lại được xác định bởi 4 điểm tạo thành 3 nhịp bao gồm 2 nhịp đẩy và một nhịp điều chỉnh (xen kẽ nhau)


“Xu hướng 4 điểm là khởi nguồn cho cách đọc cấu trúc thị trường dựa theo xu hướng, là bản lề của trader theo trường phái Price action, từ đó có thể nhìn ra những sự bất ổn trong cấu trúc để đưa tới những quyết định giao dịch hợp lý nhất.”


(Ví dụ cho một xu hướng tăng 4 điểm, trong đó điểm 1-2 là nhịp đẩy đầu, 2-3 là nhịp điều chỉnh, 3-4 là nhịp đẩy cuối).


Đọc rõ cấu tạo của một xu hướng 4 điểm trên đồ thị trơn.


Ý nghĩa của 4 điểm trong một xu hướng 4 điểm được giải thích theo thứ tự như sau:

  • Điểm 1 là điểm khởi tạo đầu tiên, là điểm đánh dấu sự dịch chuyển giá trên đồ thị lần đầu tiên.

  • Điểm 2 là điểm quá độ của sự dịch chuyển giá. Khi sự quá độ xảy ra, thị trường sẽ tìm ra được một điểm cực trị trên đồ thị để đảo chiều điều chỉnh sau một quãng thời gian dịch chuyển giá nhất định.

  • Từ đó chúng ta có điểm 3 là điểm đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn điều chỉnh, và từ đây thị trường dịch chuyển nhịp đẩy cuối cùng, từ đó có thể dễ thấy điểm 3 có sức mạnh khá tương đồng với điểm 1, chỉ có khác ở chỗ vị thế của 2 điểm này có sự chênh lệch với nhau mà thôi.

  • Điểm 4 là một điểm có vị thế vượt xa điểm 2, mang ý nghĩa cho thấy kể từ điểm 3 được xác định, thị trường đã dịch chuyển giá thành công lên một vị thế mới.


Thực chất, để hiểu rõ thị trường, chúng ta cần biết về lí thuyết Dow, từ đó sẽ hiểu hơn về khái niệm sóng và hiểu sự liên hệ giữa sóng so với xu hướng là như thế nào. Xu hướng có tồn tại trên đồ thị ở mọi khung thời gian và ở rất nhiều thời điểm. Khi hiểu về Dow, chúng ta sẽ hiểu hơn về các cấp bậc sóng, hay nguồn gốc và cách thức một xu hướng được hình thành. Trong những bài sau, bạn sẽ được hiểu sâu hơn nữa về cấu tạo của 4 điểm trong 1 xu hướng 1234.


Video tham khảo:


33 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page