top of page

sideway là gì?

Updated: Feb 16, 2022

Sideway là thị trường thể hiện bên mua và bán đang ngang tài ngang sức, được thể hiện trên biểu đồ là 1 vùng giá đi ngang rõ ràng


Tại sao lại có sideway?

Sideway sẽ xuất hiện khi thị trường chứng khoán không thể tạo được đỉnh hoặc đáy mới có giá trị cao hơn hoặc thấp hơn cái cũ. Sideway thường xuất hiện tại những thời điểm như lễ Tết, vào thời điểm này, hầu như nhà giao dịch đều không tập trung đầu tư nữa, mà đây là lúc họ nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí. Cũng chính vì thế, bạn có thể nhìn thấy thị trường đi ngang theo biên độ hẹp, không có nhiều trader tham gia với lệnh mua hoặc bán.

Xác định thị trường sideway.

Khi giao dịch tại thị trường sideway, các trader sẽ khó lòng giao dịch được, vì xu hướng không rõ ràng, lúc tăng lúc giảm, dễ dẫn đến tình trạng thua lỗ.

Để xác định được sideway, trước tiên phải xác định được vùng kháng cự và hỗ trợ. Dấu hiệu khi xuất hiện sideway là xuất hiện liên tục 4 điểm đảo chiều nhưng xu hướng giá vẫn chưa hình thành đỉnh hoặc đáy cao mới. Đồng nghĩa với việc không thể phá vỡ được vùng kháng cự và hỗ trợ cũ.

Khi những ngưỡng này không bị phá vỡ trong thời gian dài thì sẽ xuất hiện 2 trường hợp: 1 là vẫn đi theo xu hướng đó và 2 là phá vỡ xu hướng và đảo chiều cực mạnh. Thời điểm sideway tồn tại cũng là thời điểm vùng kháng cự và hỗ trợ rất mạnh.

Kết luận.

Đây là một phần nhỏ trong quá trình đọc cấu trúc thị trường để hiểu được thị trường muốn làm gì và có khả năng cao sẽ làm gì , dựa vào đó để đưa ra quyết định giao dịch.

Bạn có thể đọc thêm bài viết về Phương pháp Wckoff để hiểu thêm về cách vận hành của thị trường trong trạng thái side way và dựa vào đó để tiến hành mở những vị thế tìm năng.


2 views0 comments
bottom of page