top of page

Pips là gì? Point là gì trong giao dịch forex


Chắc bạn đã có nghe về các thuật ngữ "pips", "pipet" nhưng bạn chắc chưa biết ý nghĩa và sự quan trọng của nó trong thị trường forex.

Pip là gì?


Trong giao dịch ngoại hối , sự thay đổi giá nhỏ nhất là dấu thập phân cuối cùng. Do hầu hết các cặp tiền tệ chính , chẳng hạn như các cặp tiền tệ liên quan đến USD, EUR và GBP, được định giá đến bốn chữ số thập phân, một pip trong trường hợp này là biến động giá 0,0001.


Ví dụ: Với cặp GBP / USD di chuyển từ 1,0000 lên 1,0001, nó đã di chuyển 1 pip. So sánh, các cặp tiền tệ sử dụng đồng yên Nhật (JPY) chỉ được tính đến hai chữ số thập phân. Trong trường hợp này, một pip là biến động giá 0,01.


Ví dụ: nếu GBP / JPY di chuyển từ 150,00 đến 150,05, nó đã di chuyển 5 pips.


Sự khác biệt giữa pip và point


Để xem mức chênh lệch thậm chí còn chặt chẽ hơn, các cặp tiền tệ có thể được cung cấp bằng pips hoặc point trong đó với những cặp có 5 chữ số hoặc 3 chữ số. Do đó, một point bằng một phần mười của một pip.


Ví dụ EUR / USD:


EUR / USD = 1,60731


EUR / USD = 1,607 3 1 - 0,0003 là pip


EUR / USD = 1,6073 1 - 0,00001 là pipet


Vị trí số thứ 4 là pip và vị trí số thứ 5 là point.
Cách sử dụng pips trong giao dịch ngoại hối


Nếu bạn tham gia một vị thế mua GBP/USD ở mức 1,5000 và nó di chuyển đến 1,5040, giá đã di chuyển 40 pips theo hướng có lợi cho bạn, có khả năng dẫn đến lợi nhuận nếu giao dịch đóng cửa. Mặt khác, nếu bạn mua vào GBP/USD ở mức 1,5000 và nó giảm xuống 1,4960, giá đã giảm 40 pips so với ban đầu, có khả năng dẫn đến thua lỗ trong lệnh này.


Tương tự, nếu bạnh mua GBP/JPY ở mức 145,00 và nó chuyển sang 145,75, thì giá đã di chuyển 75 pips có lợi cho bạn. Nếu thị trường đi ngược lại với bạn và GBP/JPY giảm xuống còn 144,25, giá sẽ giảm 75 pips so với giá ban đầu có nghĩa bạn đã mất đi 75 pip.


Cũng như đo lường biến động giá lãi và lỗ, pips cũng hữu ích để quản lý rủi ro trong giao dịch ngoại hối và để tính toán lượng đòn bẩy thích hợp để sử dụng.

Ví dụ: một nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh cắt lỗ để đặt số tiền tối đa mà anh ta sẵn sàng thua về số pips trong một giao dịch. Có một lệnh cắt lỗ tại chỗ sẽ giúp hạn chế thua lỗ nếu cặp tiền tệ di chuyển sai hướng.


Xem thêm: Giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu


1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page