top of page

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) là gì?


Phân tích kỹ thuật là một trong những cách để bạn xác định được nên mua hoặc bán khi nào. Bằng cách phân tích các xu hướng, hành động giá, khối lượng và các chỉ báo ở quá khứ nhằm xác định được biến động giá trong tương lai.

Cách thức phân tích kỹ thuật hoạt động


Có 3 nguyên lý giúp cho phân tích kỹ thuật đạt hiệu quả:


1. Giá trên thị trường luôn biến động

Khi bạn nhìn vào biểu đồ (chart) thì những đường giá trên đó đang thể hiện được cho bạn thấy tình hình, hoàn cảnh kinh tế vi mô và vĩ mô và các yếu tố chính trị về của các cặp tiền đó.

2. Giá di chuyển theo xu hướng

Bạn sẽ thấy được giá luôn đi theo các xu hướng cụ thể: tăng,giảm hoặc đi ngang.
Trong phân tích kỹ thuật luôn có câu bạn phải đi theo xu hướng cho đến khi nào bạn thấy rõ được nó đã đảo chiều khỏi xu hướng đó thì bạn mới nên đánh ngược lại.

3. Lịch sử luôn có khả năng lặp lại

Phân tích kỹ thuật tập trung vào việc phân tích các biểu đồ ở quá khứ và có khả năng nó sẽ lặp lại các mẫu hình hoặc đường giá mà bạn tin vào nó theo thời gian.
Nó phụ thuộc vào tâm lý thị trường cho nên khi mọi người cùng nhìn thấy thì có khả năng việc giá sẽ lặp lại ở quá khứ là chuyện hiển nhiên.

Những phương pháp phân tích kỹ thuật


Hiện nay đang có khá nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật hiệu quả đang được sử dụng phổ biến rộng rãi:

  • MACD

  • RSI

  • Đường trung bình động MA

  • Các mẫu hình giá

  • Các vùng hỗ trợ và kháng cự

Nếu bạn yêu thích phương pháp nào thì có thể tìm tòi và học hỏi nó. Bạn chỉ cần học chăm chỉ 1 phương pháp và cải thiện nó là đã có thể kiếm được tiền trên thị trường. Chúc bạn thành công trên con đường bạn đã chọn.

3 views0 comments
bottom of page