top of page

Phân tích cơ bản & kỹ thuật trong giao dịch Forex

Khi nói đến cách các nhà giao dịch Forex tiếp cận thị trường, phân tích cơ bản và kỹ thuật là hai trong số những cách phân tích lớn nhất trong ngành ngoại hối. Hầu hết các trường hợp, các nhà đầu tư sử dụng cả hai để nghiên cứu và dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai và giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, cả hai đều có ưu điểm và nhược điểm.


Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật Forex

Nói chung, phân tích kỹ thuật nghiên cứu chuyển động giá tiền tệ trên biểu đồ trong khi phân tích cơ bản kiểm tra tình trạng nền kinh tế của một quốc gia. IronFX bao gồm nhiều khía cạnh của phân tích cơ bản và kỹ thuật trong blog của mình .

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản đề cập đến việc đánh giá cổ phiếu thông qua việc đo lường giá trị vốn có của chúng. Một nhà kinh doanh ngoại hối cơ bản sử dụng phân tích cơ bản để tìm hiểu sâu hơn về tình trạng kinh tế tổng thể của một quốc gia và lạm phát của quốc gia đó, vào các điều kiện ảnh hưởng đến ngành như cán cân thương mại, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tăng trưởng việc làm hoặc thậm chí vào ngân hàng trung ương lãi suất chuẩn. Họ cũng nghiên cứu sức mạnh tài chính và quản lý của các thực thể riêng lẻ. Các khía cạnh được phân tích cơ bản bao gồm lợi nhuận, chi phí, công cụ và các khoản nợ khác.


Bằng cách đánh giá tất cả những điều trên, một nhà giao dịch Forex đang thực sự xác định xem có nên giao dịch chuyển động trong tương lai của tiền tệ của quốc gia đó hay không. Các nhà phân tích cơ bản sẽ không xem xét biến động giá tiền tệ mà sẽ sử dụng dữ liệu để xác định sức mạnh của một loại tiền tệ cụ thể.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Không giống như các nhà phân tích cơ bản, các nhà phân tích kỹ thuật tìm kiếm cơ hội bằng cách xem xét sự ghi nhận và thống kê về giá cả bao gồm cả biến động giá và khối lượng cổ phiếu. Trên thực tế, phân tích kỹ thuật nghiên cứu các mô hình như hình tam giác, cờ và đáy kép. Các điểm vào và ra sẽ được xác định bởi nhà giao dịch Forex, dựa trên mô hình. Nhiều mô hình này được sử dụng để phân tích thị trường ngoại hối cũng có thể được áp dụng cho các thị trường khác.


Phân tích kỹ thuật khi giao dịch Forex

Các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật không đi sâu hơn vào giá trị nội tại của chứng khoán mà sử dụng biểu đồ chứng khoán để xác định các mẫu và xu hướng dự đoán hành vi của chứng khoán trong tương lai. Nói cách khác, họ kiểm tra hành động giá, xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự được phát hiện trên biểu đồ. Hơn nữa, họ không quan tâm đến lý do đằng sau sự biến động giá vì họ có các tín hiệu là xu hướng và mô hình trên biểu đồ.


Ngoài ra, các nhà giao dịch Forex sử dụng phân tích kỹ thuật sử dụng các chỉ báo vì chúng dễ sử dụng và cung cấp các tín hiệu rõ ràng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chiến lược phân tích này với bài viết giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu.

Tóm lại sự khác biệt

Phân tích kỹ thuật:

  • Dự đoán chuyển động giá dựa trên các mẫu biểu đồ

  • Thu thập dữ liệu từ hành động giá trên biểu đồ

  • Yêu cầu kinh nghiệm phân tích biểu đồ

Phân tích cơ bản:

  • Nghiên cứu dữ liệu kinh tế để xác lập giá mục tiêu

  • Thu thập dữ liệu từ lạm phát, GDP, lãi suất và hơn thế nữa

  • Yêu cầu kinh tế và kinh nghiệm phân tích thống kê

  • Giao dịch với Phân tích Cơ bản & Kỹ thuật


Giữa các nhà giao dịch ngoại hối, có một cuộc tranh luận lớn về loại phân tích thị trường nào hiệu quả hơn trong giao dịch. Trường dạy giao dịch Forex của IronFX cung cấp một số thông tin chi tiết về việc phát triển chiến lược giao dịch của bạn cùng với nội dung nâng cao cho cả người mới bắt đầu và chuyên gia.


Phân tích cơ bản và kỹ thuật là hai chiến lược hiệu quả như nhau tùy thuộc vào phạm vi của mỗi nhà giao dịch. Các cách tiếp cận giao dịch của họ khác nhau. Có một số nhà giao dịch thích sử dụng hai loại phân tích này riêng biệt tùy thuộc vào phong cách và mục đích giao dịch của họ. Tuy nhiên, có những người khác sử dụng kết hợp cả hai vì việc kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật có nhiều lợi thế.

6 views0 comments
bottom of page