top of page

Hiểu và áp dụng lệnh dừng lỗ trong Forex

Một trong những khái niệm khó nhất trong giao dịch ngoại hối là quản lý các lệnh cắt lỗ, điều này có thể đóng các vị thế giao dịch của bạn một cách hiệu quả khi mức lỗ đạt đến mức xác định trước. Cắt lỗ có hiệu quả nhất trong việc bảo vệ vốn khỏi bị mất thông qua sự do dự.

Mặc dù không có bất kỳ quy tắc cứng nhắc nào khi đặt lệnh dừng lỗ, nhưng có một số nguyên tắc thường được chấp nhận.


Các chiến lược cắt lỗ

Có một số cách bạn có thể điều chỉnh lệnh cắt lỗ để bảo vệ bản thân trong trường hợp không mong muốn xảy ra.

Harvesting Stops and Multiple Stops

Một số trader vẫn tin chủ quan rằng nếu bạn đặt lệnh cắt lỗ, các nhà tạo lập thị trường sẽ thao túng thị trường để quét điểm dừng của bạn. Để bảo vệ bản thân trước những gì họ cho là thua lỗ không cần thiết, những nhà giao dịch này đặt nhiều điểm dừng - một số gần với giá giao dịch hiện tại hơn những điểm khác, vì vậy không có giá trị đơn vị tiền tệ nào có thể thu được toàn bộ giao dịch của họ.

Trên thực tế, rất ít trader có giao dịch đủ lớn để biện minh cho hành vi này. Nhưng có những lý do khác để thiết lập nhiều điểm dừng lỗ. Cụ thể là: nếu một hành động đột ngột rời khỏi vị thế giao dịch của bạn làm mất điểm dừng đầu tiên của bạn hoặc thậm chí là điểm dừng thứ hai và thị trường sau đó đảo chiều, thì ít nhất một phần giao dịch của bạn sẽ vẫn hoạt động.


Stop and Reverse

Chiến lược dừng lỗ và cắt lỗ này bao gồm việc dừng tại một điểm thua lỗ nhất định, nhưng đồng thời tham gia vào một giao dịch mới với một điểm dừng theo hướng ngược lại. Chiến lược này đòi hỏi nhiều kiến ​​thức chuyên môn về thị trường hơn hầu hết các trader mới bắt đầu.

Indicator Average True Range (ATR)

Bạn có thể sử dụng indicator này để lường sự biến động, đặc biệt là sự biến động do khoảng cách giá cả hoặc sự di chuyển giới hạn. Tính từ điểm bạn sẽ đặt dừng lỗ cộng thêm trị số ATR vào để đảm bạo lệnh của bạn tồn tạo sau một số biến động nhiễu của thị trường gần điểm dừng lỗ ban đầu.


Trailing Stops

Các trader thường trích dẫn câu " Let your profits run, cut your losses short" nghĩa là "cắt lỗ đi, còn lợi nhuận để cho nó chạy" có thể đạt được với Trailing Stops. với lệnh này các giao dịch của bạn sẽ kéo dừng lỗ theo giá thị trường với 1 khoản cách nhất định. Nếu vị thế giao dịch của bạn nghiêng về lợi nhuận, thì điểm dừng sẽ di chuyển lên cùng với giá thị trường tăng. Bằng cách này, bạn sẽ khóa lại mức lợi nhuận đã đạt được, và khi giá có quay lại chạm vào dừng lỗ thì cũng không ảnh hưởng đến số lợi nhuận đã kiếm được. điều này cũng cắt đi các lợi nhuận tìm năng trong tương lai nếu giá tiếp tục đi theo nhân định ban đầu.

4 views0 comments
bottom of page