top of page

Cách đọc tỷ giá ngoại hối trong giao dịch forex

Để đọc và hiểu một câu trích dẫn ngoại hối (forex), bạn nên làm quen với thuật ngữ này. Tất cả bắt đầu với một cặp tiền tệ, cho bạn biết các loại tiền tệ liên quan đến giao dịch forex.

Trong một báo giá, cặp tiền tệ thường được theo sau bởi giá mua và giá bán, điều này sẽ tiết lộ mức chênh lệch và số pips giữa giá mua và giá bán của nhà môi giới.

Hiểu các thuật ngữ này chuyên sâu hơn một chút có thể giúp bạn học forex hiệu quả hơn và sẵn sàng thiết lập các giao dịch ban đầu của mình.

Bắt đầu với các cặp tiền tệ

Một báo giá ngoại hối (forex) luôn bao gồm hai loại tiền tệ, một cặp tiền tệ bao gồm một loại tiền tệ cơ bản và một loại tiền tệ định giá (đôi khi được gọi là "tiền tệ truy cập"). Các cặp này đại diện cho các loại tiền tệ mà bạn đang giao dịch. Phần đầu tiên của cặp được gọi là tiền tệ cơ sở và phần thứ hai được gọi là tiền định giá.

Đọc hiểu tỉ giá ngoại hối giúp bạn giao dịch tốt hơn
Đọc hiểu tỉ giá ngoại hối giúp bạn giao dịch tốt hơn

Các loại tiền cơ bản phổ biến, thường được sử dụng bao gồm EUR, GBP (Bảng Anh) AUD (Đô la Úc) và USD (Đô la Mỹ).

Đơn vị tiền tệ báo giá có thể là bất kỳ đơn vị tiền tệ nào, bao gồm một loại tiền tệ cơ bản phổ biến khác, như trong ví dụ sau:

EUR / USD = 1,3600

Ở đây, EUR là đồng tiền cơ bản và USD là đồng tiền định giá. Bạn sẽ dịch cặp này có nghĩa là một Euro trị giá 1,36 Đô la Mỹ.

Bất kể đơn vị tiền tệ nào là tiền tệ cơ sở — cho dù USD, EUR hay bất kỳ loại tiền tệ cơ bản nào — thì tiền tệ cơ sở luôn bằng 1. Số tiền được báo giá, 1,3600 là số lượng của đơn vị tiền tệ định giá, USD, phải bằng 1 đơn vị tiền tệ cơ sở , EUR.

Quy ước ngoại hối là khi hai loại tiền tệ này được so sánh, EUR luôn là giá gốc. Nếu thay vào đó, USD là tiền tệ cơ bản, thì báo giá sẽ là:

USD / EUR = 0,7352

Ý nghĩa của báo giá giả định này là 1 USD bằng 0,7352 EUR. Nếu bạn chia 1 cho 0,7352, kết quả là 1,36 — hai kết quả trông khác nhau, nhưng mối quan hệ giữa hai đơn vị tiền tệ vẫn như nhau.

Đặt giá thầu và hỏi báo giá

Có hai phần đối với một báo giá ngoại hối (forex), giá thầu và yêu cầu. Đây là một trích dẫn ngoại hối khác giúp làm rõ ý nghĩa của các thuật ngữ này trong thị trường ngoại hối:

EUR / USD = 1,3600 / 05

Ở đây giá thầu là 1,3600 và yêu cầu là 1,3605. Vì sự khác biệt giữa giá mua và giá bán trong các trường hợp bình thường là một phần rất nhỏ - nhỏ hơn 1/100 đơn vị tiền tệ - nên quy ước là chỉ hai chữ số cuối cùng (05) của bốn chữ số ở cuối được hiển thị. Nếu bạn đánh vần nó ra, nó sẽ trông như thế này:

EUR / USD = 1.3600 / 1.3605

Ở đây, giá đặt mua là 1.3600 và giá hỏi là 1.3605.


Tỷ giá ngoại hối giúp giao dịch forex hiệu quả hơn
Tỷ giá ngoại hối giúp giao dịch forex hiệu quả hơn

Ý nghĩa của Trả giá và Hỏi

Trái ngược với những gì bạn có thể nghĩ khi bắt đầu khám phá thị trường ngoại hối (forex) , giá đặt mua không phải là giá bạn sẽ đặt khi muốn mua một cặp tiền tệ.

Thay vào đó, hai thuật ngữ này được sử dụng theo quan điểm của nhà giao dịch ngoại hối . Từ quan điểm của nhà môi giới, khi bạn là người mua tiềm năng, nhà môi giới sẽ yêu cầu nhiều hơn một chút so với những gì anh ta có thể sẵn sàng đặt giá nếu bạn đang bán. Trong ví dụ đã cho, vì bạn quan tâm đến việc mua EUR, đồng tiền cơ bản, nên bạn sẽ trả yêu cầu , giá chào bán của nhà môi giới, là 3.3605.

Nếu bạn đang bán, bạn sẽ chấp nhận giá thầu của nhà môi giới, là 3.3600. Nếu ban đầu bạn thấy các điều khoản này khó hiểu, hãy nhớ rằng các điều khoản đặt giá thầu và yêu cầu là từ quan điểm của nhà môi giới, không phải của bạn. Khi bạn mua, bạn sẽ phải trả số tiền mà nhà môi giới yêu cầu; khi bạn đang bán, bạn sẽ cần phải chấp nhận những gì nhà môi giới đấu thầu.

Sự khác biệt giữa giá thầu và giá bán được gọi là chênh lệch giá. Chênh lệch chỉ đơn giản là hoa hồng của nhà môi giới đối với giao dịch.

Chênh lệch và Pips

Một trong những thuật ngữ bạn thường nghe thấy trong bối cảnh ngoại hối là pip. Pip là một đơn vị đo lường và nó là đơn vị giá trị nhỏ nhất trong báo giá tiền tệ ngoại hối. Vì vậy, trong ví dụ

EUR / USD = 1.3600 / 1.3605

chênh lệch giữa giá thầu 1,3600 và giá hỏi 1,3605 là 5 pips. Số đầu tiên, 1.3600, đại diện cho giá chào mua, trong khi 1.3605 đại diện cho giá bán. Chênh lệch là sự khác biệt của 5 pips.

1 view0 comments
bottom of page