top of page

Đòn bẩy (leverage) trong thị trường ngoại hối


Đòn bẩy là gì?
Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy trong ngoại hối là thứ giúp cho các nhà giao dịch 'vay' vốn để đạt được mức độ tiếp cận lớn hơn với thị trường ngoại hối, với một khoản tiền bạn nạp vào nhỏ nhưng nó cung cấp tiềm năng cho các nhà giao dịch để tăng lợi nhuận nhưng không loại trừ rủi ro.

Đòn bẩy (Leverage) trong ngoại hối là gì?


Với số vốn hạn chế, bạn có thể sử dụng đòn bẩy để giao dịch lớn hơn. Điều này có thể dẫn đến lãi và lỗ lớn hơn vì chúng dựa trên toàn bộ giá trị của vị thế.


Giao dịch với đòn bẩy, còn được gọi là ký quỹ ngoại hối (margin), có nghĩa là bạn có thể tăng lợi nhuận nếu thị trường diễn biến theo hướng có lợi cho bạn; tuy nhiên, bạn cũng có thể mất tất cả vốn của mình nếu thị trường chống lại bạn. Điều này là do lợi nhuận và thua lỗ dựa trên lệnh của bạn chứ không chỉ số tiền ký quỹ.


Đòn bẩy (levarage) và ký quỹ (margin) trong forex


Ký quỹ là số tiền cần thiết để bạn mở một giao dịch với đòn bẩy. Khi giao dịch ngoại hối ký quỹ, bạn chỉ cần trả một tỷ lệ phần trăm trên toàn bộ giá trị của vị thế, đóng vai trò như một khoản tiền gửi. Yêu cầu ký quỹ có thể khác nhau giữa các sàn.


Margin call là gì?


Với một lệnh giao dịch đang được ký quỹ xảy ra khi mức ký quỹ của bạn giảm xuống dưới một giá trị được xác định trước, khi đó bạn có nguy cơ bị thanh lý các lệnh đang mở của mình. Nên tránh các cuộc gọi ký quỹ vì chúng sẽ khóa bất kỳ khoản lỗ nào của bạn, do đó mức ký quỹ cần được liên tục theo dõi. Bạn cũng có thể giảm cơ hội gọi vốn ký quỹ bằng cách thực hiện các kỹ thuật quản lý rủi ro .


Rủi ro về đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối


Giao dịch đòn bẩy có thể được coi là một cách để tăng lợi nhuận ngoại hối của bạn, nó cũng làm tăng rủi ro của bạn. Vì lý do đó, có một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả là điều cần thiết để sử dụng đòn bẩy trong ngoại hối. Các nhà môi giới ngoại hối có đòn bẩy cao thường cung cấp các công cụ quản lý rủi ro chính, bao gồm danh sách sau đây, có thể giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro của họ hiệu quả hơn.


Cài Stoploss


Stoploss nhằm mục đích hạn chế tổn thất của bạn trong một thị trường không thuận lợi bằng cách đóng bạn khỏi một giao dịch chống lại bạn ở mức giá do nhà giao dịch chỉ định. Về cơ bản, bạn đang xác định số tiền bạn sẵn sàng chịu rủi ro trong giao dịch. Tuy nhiên, ngay cả khi đặt lệnh cắt lỗ, giá đóng cửa không thể được đảm bảo do trượt giá.


Trailing stoploss hoạt động tương tự như một lệnh cắt lỗ thông thường. Tuy nhiên, khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, lệnh cắt lỗ sau đó sẽ di chuyển theo nó, nhằm mục đích đảm bảo bất kỳ chuyển động thuận lợi nào về giá.


Đặt Take profit (chốt lời)


Take profit hoạt động khi bạn kỳ vọng giá đó nó tới được. Nó sẽ giúp bạn có thể chốt lời một cách tự động mà không phải ngồi canh lệnh chạy.


Lời kết


Trong khi ký quỹ là số tiền ký quỹ cần thiết để mở một giao dịch, thì đòn bẩy là vốn vay từ nhà môi giới để đạt được các vị thế giao dịch lớn hơn. Do đó, giao dịch ngoại hối ký quỹ cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế lớn hơn với số tiền ký quỹ tương đối nhỏ. Điều quan trọng cần nhớ là giao dịch trên đòn bẩy có thể gặp rủi ro vì thua lỗ cũng như lợi nhuận đều bị khuếch đại.


Hãy sử dụng nó cho tốt chúc bạn thành công trên con đường trading.


Xem thêm: Spread trong giao dịch ngoại hối

5 views0 comments
bottom of page